سیاوش نادری فارسانی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ سیاوش نادری فارسانی
آرشیو وبلاگ
      فلسفه فرهنگ ()
برگزاری پنجمین جلسه شیعه شناسی در دانشگاه سودرتورن استکهلم نویسنده: سیاوش نادری فارسانی - ۱۳٩٤/٩/٢

 

 پنج شنبه نوزدهم نوامبر 2015 برابر با 28 آبان 1394 پنجمین سمینار شیعه شناسی در دانشگاه سودرتورن استکهلم با حضور استین هوو کریستنسن سفیر سابق سوئد در کشورهای جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی سعودی برگزار گردید. سفیر سابق سوئد در این جلسه برخی از تجارب و برداشت های خود را نسبت به دو کشور ایران و سعودی  حکایت کرد. تجارب چند سمینار گذشته در این دانشگاه دلالت بر نگاه جامع نگر به مقوله شیعه شناسی دارد. به عبارتی شیعه شناسی صرفا محدود به مطالعه عقاید و باورهای شیعی در عرصه جهان بینی و فرهنگ شناختی نیست، بلکه فرهنگ عینی و عناصر ملموس تر آن نیز در عرصه های مختلف جامعه مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. حضور سفیر سابق سوئد در ایران و عربستان و نقل صریح تجارب خود  در این سمینار نیز متناسب با رویکرد فرا گیر دانشگاه سودرتورن یه مقوله شیعه شناسی است. برخی از مهمترین مباحث مطروحه وی در قالب عناوین ذیل قابل بیان است:

طرح و برنامه وزارت امور خارجه جهت حضور سفیر در ایران و عربستان

"... برای ورود به عربستان سعودی و آغاز فعالیت خود در آن کشور دستورالعمل و طرح  راهنمای خاصی از طرف وزارت امور خارجه در اختیار اینجانب قرار نگرفت ولی در مورد ایران اندک دستورالعملی در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران و نحوه تنظیم  گزارشات مرتبط در اختیار من قرار گرفت"

منابع مشکلات و مسائل جاری در منطقه خاورمیانه

"... در مورد ریشه مشکلات موجود در منطقه خاورمیانه دو نگاه وجود دارد...در نگاه نخست منبع مشکلات در خود منطقه معرفی می شود و در نگاه دوم منبع مشکلات فرا منطقه ای در نظر گرفته می شود"

مدرسه حقانی و نقش فارغ التحصیلان آن

".... نقش فارغ التحصیلان این مرکز در سرکوب، اعدام و شکنجه..."

اطلاعاتی بودن رایزنی ها

"...عناصر و کارمندان رایزنی های فرهنگی بیشتر وابستگان امنیتی و اطلاعاتی هستند و سفارت ها نیز کنترلی بر آنها ندارند..."

مصادیق و مظاهر دینداری

"... در ایران و در هنگام اذان تعداد اندکی از مردم در مساجد حضور می یافتند و در ماه رمضان بسیاری از مردم را در حال روزه خواری مشاهده می کردم، اما در کشور سعودی در اوقات اذان مردم به سمت مساجد در حرکت بودند و در ماه رمضان مقید به فرهنگ روزه داری بودند... "

وقوع انقلاب اسلامی و نظام سعودی

"... پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سرنگونی رژیم پهلوی برای دولت سعودی بزرگترین فاجعه قرن  و تهدید جدی در منطقه تلقی شد..."

 

امکان دیدار سفرای خارجی با مسئولین حکومتی

".. دیدار با امیران و مقامات بلند مرتبه سعودی برای سفرای خارجی به راحتی امکان پذیر است اما در ایران  نگاه امنیتی به این موضوع حاکم است و امکان دیدار به راحتی وجود ندارد..." جناب سفیر سابق به مصادیقی  از تجربه خود در ایران و عربستان نیز اشاره کرد.

امکان دیدار مقامات با مردم در حکومت سعودی

هر چند مطالعات معتبر علمی و نیز گزارشات سازمان های جهانی به صراحت بدترین شاخص فاصله قدرت یعنی پی دی ای را برای دولت سعودی را معرفی می کنند، جناب سفیر سابق با اشاره به مشاهدات و تجارب خود از نشست امرای سعودی و مردم عادی در جلساتی با نام " اوپن مجلس..." از آن به عنوان نشانه مردم سالاری مستقیم یاد می کند. چرا که مردم در این جلسات غیر رسمی امکان دسترسی و ارتباط گیری با مقامات  و طرح مشکلات خود را دارند.

نحوه حل مشکلات مردم در سعودی

"... در کشور سعودی برای حل مشکل خود کافی است شخص مورد نظر را شناسایی و با وی ارتباط برقرار کرده و مذاکره نمایی و نیز قادر به پرداخت پول باشی... حتی اگر قتل عمدی صورت گرفته باشد..." در دولت سعودی همه امور شخص محور است و هر امیر اداره بخشی از امور کشور را عهده دار است و در امور یکدیگر دخالت نمی کنند..."

نظریه ابن خلدون و حکومت سعودی

"...مبنای تحلیل سیاسی سعودی نظریه ابن خلدون است... "

 

شناسایی جرایم در سیستم امنیتی عربستان

"... فرودگاه ریاض و دوربین های تردد وسائل حمل و نقل شهر بسیار پیشرفته است... مدارک و اسناد مرتبط با خرید و فروش خودرو به صورت دقیق ثبت می شود و بیشتر جرایم از روی مشخصات خودرو و پیگیری اسناد صاحبان قبلی کشف می گردد..."

یهود پنداری شیعه در  سعودی

" در فرهنگ عمومی کوچه بازار در مناطق نفوذ وهابی ها نگرش ها و باورهای تثبیت شده ای مبنی بر ارتباط عقیدتی شیعه و یهود وجود دارد....."

مدارس مورد حمایت سعودی در پاکستان

" ...بیش از پانزده هزار مدرسه اسلامی با محوریت باورهای وهابی با حمایت سعودی در قالب سازمان های خیریه در پاکستان تآسیس گردیده و مدیریت می شود..."

کشتار مذاهب اسلامی در پاکستان

"...  شیعیان و پیروان مذهب اسماعیلی در پاکستان مورد حمله وهابیون قرار دارند..."

حمایت سعودی از سازمان های افراطی در الجزایر

" ...برخی از گروه های مذهبی و سازمان های  افراطی در الجزایر مورد حمایت  سعودی ها هستند..."

بی عدالتی  و تبعیض نسبت به شیعیان عربستان

" دولت نسبت به شیعیان که عمدتا در شرق عربستان ساکن هستند آشکارا در عرصه های اشتغال و میزان بهره مندی از امکانات رفاهی و میزان حضور در عرصه مدیریت کشور با بی عدالتی و تبعیض رفتار می کند. شیعیان بیشتر در مشاغل غیر حساس و سطح پائین به کار گرفته می شوند..."

مقایسه قدرت نظامی ایران و سعودی

"... قوای نظامی سعودی دارای تجهیزات پیشرفته نظامی زیادتری است و به لحاظ کمی و کیفی در رتبه برتری نسبت به ادوات ایرانی قرار دارند ولی قدرت و شیوه جنگیدن سربازان و فرماندهان ایرانی در میدان نبرد برتر از نفرات سعودی است...."

نقد برخی دیدگاه های سفیر سابق در سمینار

بدون توجه به صحت و سقم حکایات سفیر سابق سوئد در ایران، آگاهی و اطلاع از دیدگاه های وی از منظر پژوهشی و فرهنگی هم برای اهل قلم و هم کارگزاران مرتبط بسیار مهم است. اینکه یک سفیر پس از پایان دوران مسئولیت خود در کشور چنین برداشتی دارد، خود نیازمند مطالعه و نیز اقدامات و برنامه ریزی های مرتبط دارد. با این حال در واکنش  به دیدگاه های ایشان مطالب مفصلی در سمینار مطرح نمودم که برخی از مهمترین را تحت عناوین ذیل بیان می کنم:

نقد الگوی تحلیل

"...الگوی تحلیلی شما مبنی بر شناسایی و رصد عوامل و ریشه های اصلی تنش ها و مسائل موجود منطقه خاورمیانه که به نقل از خودتان مبتنی بر مذاکره و مشاوره اخیر با تریتا پارسی و شخص دیگر است، الگوی است که نگاه سفید و سیاه به مسائل دارد، چرا که  در چنین برداشتی ریشه همه مسائل در یک نگاه ، فرا منطقه ای و در نگاه دیگر، درونی و منطقه ای است، حال آنکه در واقعیت نگاه سومی که بیشتر به واقعیات نزدیک است و به جای الگوی یا...یا... اقدام به تبیین ریشه منازعات هم در منطقه و هم در فرا منطقه دارد، باید مبنای تحلیل قرار گیرد..."

نقد زاویه نگاه و الگوی تحلیل و نقل حکایت

"... معمولاً برای ارایه گزارش در باره یک موضوع با این درجه از اهمیت نیاز به برخورداری از الگوی علمی مناسب جهت  تجزیه و تحلیل اطلاعات  است. با این حال، مبنای برخی از برداشت های شما از نظام سیاسی اجتماعی ایران در پاره ای موارد دقیقا منطبق با مواضع گروه های اپوزیسیون و منتقدین داخلی و خارجی است. برای مثال شما مدرسه حقانی را به عنوان عامل صدور خشونت در نظام معرفی می کنید بدون اینکه بدانید برخی از فارغ التحصیلان این مدرسه خود قربانی مستقیم تروریسم و ترورهای آشکار قرار گرفتند.

و....

 

  نظرات ()
مطالب اخیر علل فرهنگی ناکامی اصول گرایان در انتخابات ریاست جمهوری همکاری ترکیه و سعودی: ظاهر و باطن در دام دشمن برگزاری پنجمین جلسه شیعه شناسی در دانشگاه سودرتورن استکهلم سمینار شیعه شناسی دانشگاه سودرتورن استکهلم(2) سمینار شیعه شناسی در دانشگاه سودرتورن استکهلم فرهنگ و اقتصاد (2) فرهنگ و اقتصاد سیر مفهومی فرهنگ(1) شناخت شناسی فرهنگ
کلمات کلیدی وبلاگ axiology (۱) culture (۱) culture and philosophy (۱) culture and worldview (۱) culture recognition (۱) elements of culture (۱) epistemology of culture (۱) knowledge of culture (۱) methodology for culture (۱) philosiphy of culture (۱) philosophy and culture (۱) philosophy of culture (۱) siavosh naderi (۱) آموزش و پرورش (۱) اجاره مسکن (۱) ارزش افزوده (۱) ارزش شناسی فرهنگ (۱) استقلال (۱) استکهلم (۱) اشتغال (۱) اصول گرایان (۱) اعتبارات فرهنگ (۱) اعتبارات ماهیت فرهنگ (۱) اقتدار علمی (۱) اقتصاد فرهنگی (۱) اقتصاد سازی فرهنگ (۱) اقتصاد و فرهنگ (۱) امام علی(ع) (۱) انتخابات (٢) انسان شناسی فرهنگ (۱) ایدئولوزی (۱) ایدئولوژی (۱) بنیان های روش شناسی فرهنگ (۱) بیکاری (۱) پرسش ها (۱) پژوهشگاه (۱) پیشرفت (۱) تحقیق فرهنگی (۱) تعاریف و ماهیت فرهنگ (۱) تعامل فرهنگ و اقتصاد (۱) تنگنای روش (۱) تنگنای قلمرو (۱) تنگنای مشروعیت (۱) تولید (٢) تولید علم (٢) توهین به مقدسات (۱) جبهه مقاومت (۱) جنگ جهانی (۱) جنگ روانی (۱) خدا شناسی فرهنگ (۱) خداشناسی بنیان فرهنگ (۱) خداشناسی فرهنگ (۱) دانشگاه سودرتورن (۱) دفاع نرم (۱) رابطه اقتصاد و فرهنگ (۱) رابطه فرهنگ و اقتصاد (۱) رهبری انقلاب (۱) روش تحقیق (۱) روش شناخت در فرهنگ (۱) روش شناسی (٢) روش مطالعه فرهنگ ها (۱) روش های تحقیق (۱) ریسک پذیری (۱) سرمایه ایرانی (۱) سعودی (٢) سمینار (۱) سمینار استکهلم (۱) سوئد (۱) سوریه و ترکیه (۱) شناخت فرهنگ (۱) شناخت فرهنگی (۱) شیعه شناسی (۳) عدالت (۱) عربستان سعودی (۱) عرف گرایی (۱) علوم انسانی اسلامی (۱) عمل شناسی بنیان فرهنگ (۱) عمل شناسی فرهنگ (۱) عناصر و اجزای فرهنگ (۱) غایت شناسی (۱) فرجام شناسی (۱) فرهنگ (٤) فرهنگ استضعاف (۱) فرهنگ اسلامی (۱) فرهنگ در منابع ادبی (۱) فرهنگ در منابع لاتین (۱) فرهنگ زندگی (۱) فرهنگ سازی اقتصاد (۱) فرهنگ ظالم پروری (۱) فرهنگ ظالم پروری (۱) فرهنگ معرفت شناسی (۱) فرهنگ و ادبیات فارسی (۱) فرهنگ و اقتصاد (۱) فلسفه (۱) فلسفه زندگی (۱) فلسفه فرهنگ (۱) فلسفه مضاف (۱) قانون مداری (۱) ماهیت فرهنگ (٢) ماهیت لا بشرط فرهنگ (۱) محک جنگی (۱) مدیریت تولید علم (۱) مردمسالاری (۱) معرفت شناسی فرهنگ (٢) معنی فرهنگ (۱) مفهوم شناسی فرهنگ (۱) منابع و مناشی فرهنگ (۱) نزاع قومی (۱) نزاع مذهبی (۱) نهج البلاغه (۱) هستی شناسی فرهنگ (۱) همکاری یا رقابت (۱) هویت اجتماعی (۱) هویت دینی (۱) هویت فرهنگی (۱) هویت ملی (۱) وجود فرهنگ (۱) وهابی (۱)
دوستان من http://mihanlinks.ir پرتال زیگور طراح قالب