سیاوش نادری فارسانی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ سیاوش نادری فارسانی
آرشیو وبلاگ
      فلسفه فرهنگ ()
پرسش های بنیادی تولید دانش و نظریه نویسنده: سیاوش نادری فارسانی - ۱۳٩۱/٢/۳٠

محققان و پژوهشگران در مسیر تولید دانش و نظریه چه مراحل و فرایندی را طی می کنند. آیا تولید دانش و نظریه قابل مدیریت است و یا امری تصادفی و متکی به نبوغ و خلاقیت افراد خاصی است؟ اگر تولید دانش و نظریه پردازی یا حداقل بخشی از آن قابل مدیریت است، شیوه مدیریت آن چگونه است؟ فرایند تولید دانش مشتمل بر چه مراحلی است؟ متغیرهای مهم و تأثیر گذار بر روند تولید دانش و نظریه پردازی کدام است؟ اگر دولت و یا یک سازمان اراده تولید دانش و نظریه نماید تحت کدام مکانیسم ها و فرایندها باید عمل کند تا به اهداف خود نائل گردد؟ کشورهای صاحب دانش و برخوردار از بیشترین نظریه پردازان تحت کدام شیوه ها و رویکردها و فرایندها عمل کرده اند؟ تجارب موفق و ناموفق تولید علم در جهان کدامند؟ نقطه عزیمت و میدان بازی تولید کنندگان دانش را چه کسانی تعین می کنند و اساساً نقش ایدئولوژی و جهان بینی در این حوزه کدام است؟ فرایند گردش دانش در جهان چگونه است؟ چرا در اشاعه دانش و نظریه های شناختی فیلتر دسترسی و عدم دسترسی وجود دارد؟ چرا برخی اطلاعات به وفور در دسترس است و برخی دیگر در حد یک گزاره هم یافت نمی شود و هر کشور آن را محرمانه تلقی می کند؟ خورانندگان و تغذیه کنندگان و منابع دانش چه ویژگی های دارند؟ چرا همه کشورهای جهان در حال حاضر و با صرف منابع  مادی و معنوی خود صرفاً تحت متاپارادایم های خاص تولید دانش می کنند و چرا در یک نگاه کل نظام تولید دانش کشورهای جهان در خدمت استکبار معرفتی و تحت سلطه فرهنگی غرب عمل می کند؟ سیستم  ها در تولید دانش چه نقشی دارند؟ نخبگان و نوابغ دارای چه نقشی در تولید دانش هستند؟ نقش دولت و رسانه ها کدام است؟کنترل مغزها و خلاقیت ها و ایده ها در تولید دانش چه سهمی دارند؟ ویژگی های کارگاه تولید دانش کدام است؟ شیوه رمزگشایی متفکران در فرایند زمان چگونه است؟ چرا بیشتر مولدان دانش و نظریه پردازان سال ها پس از وفاتشان شناخته می شوند؟ چرا افراد خلاق و صاحب اندیشه در کشورهای صاحب دانش جایگاهی والا دارند و دغدغه معاش ندارند؟ چونه مفاهیم ذهنی و کیفی و کلی متاپارادایم ها مبنای نظریه های کاربردی و الگوهای عینی قرار می گیرند؟ حلقه اتصال دهنده بنیان های اندیشه  در حوزه متاپارادایم ها و جهان بینی ها با  خط  نظریه پردازی در حوزه عمل کدام است؟ مفاهیم جهان بینی، متا پارادایم، پارادایم، مکتب و جامعه علمی با هم چه ارتباطی دارند و تفاوت و تشابه آنها در کدام متغیرها و شاخص هاست؟ نظریه ها و دانش ها چگونه نظام های اجتماعی را در عرصه های سیاسی، امنیتی، نظامی، حقوقی، تربیتی، آموزشی، فرهنگی و فناوری کنترل می کند؟ قدرت و دانش چه نسبتی با هم دارند؟ نسبت دانش و ایدئولوژی چگونه است؟

  نظرات ()
مطالب اخیر علل فرهنگی ناکامی اصول گرایان در انتخابات ریاست جمهوری همکاری ترکیه و سعودی: ظاهر و باطن در دام دشمن برگزاری پنجمین جلسه شیعه شناسی در دانشگاه سودرتورن استکهلم سمینار شیعه شناسی دانشگاه سودرتورن استکهلم(2) سمینار شیعه شناسی در دانشگاه سودرتورن استکهلم فرهنگ و اقتصاد (2) فرهنگ و اقتصاد سیر مفهومی فرهنگ(1) شناخت شناسی فرهنگ
کلمات کلیدی وبلاگ axiology (۱) culture (۱) culture and philosophy (۱) culture and worldview (۱) culture recognition (۱) elements of culture (۱) epistemology of culture (۱) knowledge of culture (۱) methodology for culture (۱) philosiphy of culture (۱) philosophy and culture (۱) philosophy of culture (۱) siavosh naderi (۱) آموزش و پرورش (۱) اجاره مسکن (۱) ارزش افزوده (۱) ارزش شناسی فرهنگ (۱) استقلال (۱) استکهلم (۱) اشتغال (۱) اصول گرایان (۱) اعتبارات فرهنگ (۱) اعتبارات ماهیت فرهنگ (۱) اقتدار علمی (۱) اقتصاد فرهنگی (۱) اقتصاد سازی فرهنگ (۱) اقتصاد و فرهنگ (۱) امام علی(ع) (۱) انتخابات (٢) انسان شناسی فرهنگ (۱) ایدئولوزی (۱) ایدئولوژی (۱) بنیان های روش شناسی فرهنگ (۱) بیکاری (۱) پرسش ها (۱) پژوهشگاه (۱) پیشرفت (۱) تحقیق فرهنگی (۱) تعاریف و ماهیت فرهنگ (۱) تعامل فرهنگ و اقتصاد (۱) تنگنای روش (۱) تنگنای قلمرو (۱) تنگنای مشروعیت (۱) تولید (٢) تولید علم (٢) توهین به مقدسات (۱) جبهه مقاومت (۱) جنگ جهانی (۱) جنگ روانی (۱) خدا شناسی فرهنگ (۱) خداشناسی بنیان فرهنگ (۱) خداشناسی فرهنگ (۱) دانشگاه سودرتورن (۱) دفاع نرم (۱) رابطه اقتصاد و فرهنگ (۱) رابطه فرهنگ و اقتصاد (۱) رهبری انقلاب (۱) روش تحقیق (۱) روش شناخت در فرهنگ (۱) روش شناسی (٢) روش مطالعه فرهنگ ها (۱) روش های تحقیق (۱) ریسک پذیری (۱) سرمایه ایرانی (۱) سعودی (٢) سمینار (۱) سمینار استکهلم (۱) سوئد (۱) سوریه و ترکیه (۱) شناخت فرهنگ (۱) شناخت فرهنگی (۱) شیعه شناسی (۳) عدالت (۱) عربستان سعودی (۱) عرف گرایی (۱) علوم انسانی اسلامی (۱) عمل شناسی بنیان فرهنگ (۱) عمل شناسی فرهنگ (۱) عناصر و اجزای فرهنگ (۱) غایت شناسی (۱) فرجام شناسی (۱) فرهنگ (٤) فرهنگ استضعاف (۱) فرهنگ اسلامی (۱) فرهنگ در منابع ادبی (۱) فرهنگ در منابع لاتین (۱) فرهنگ زندگی (۱) فرهنگ سازی اقتصاد (۱) فرهنگ ظالم پروری (۱) فرهنگ ظالم پروری (۱) فرهنگ معرفت شناسی (۱) فرهنگ و ادبیات فارسی (۱) فرهنگ و اقتصاد (۱) فلسفه (۱) فلسفه زندگی (۱) فلسفه فرهنگ (۱) فلسفه مضاف (۱) قانون مداری (۱) ماهیت فرهنگ (٢) ماهیت لا بشرط فرهنگ (۱) محک جنگی (۱) مدیریت تولید علم (۱) مردمسالاری (۱) معرفت شناسی فرهنگ (٢) معنی فرهنگ (۱) مفهوم شناسی فرهنگ (۱) منابع و مناشی فرهنگ (۱) نزاع قومی (۱) نزاع مذهبی (۱) نهج البلاغه (۱) هستی شناسی فرهنگ (۱) همکاری یا رقابت (۱) هویت اجتماعی (۱) هویت دینی (۱) هویت فرهنگی (۱) هویت ملی (۱) وجود فرهنگ (۱) وهابی (۱)
دوستان من http://mihanlinks.ir پرتال زیگور طراح قالب